มาลุ้นต่อ คัดระดับประเทศ!!เกษตรกรชาวสวนอำเภอบึงสามัคคี สาขาอาชีพทำสวน

เกษตรกรชาวสวนอำเภอบึงสามัคคี  เป็นตัวแทนของเกษตรกรภาคเหนือ ในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2566

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และ นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นางสาวสุริวัลสา รัตนรักษ์ติยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565

พิจารณาผลงานของ นายภาณุลักษณ์ ตันเจริญ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับประเทศ ประจำปี2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สวนเพียงรดา บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า นายภาณุลักษณ์ ตันเจริญ   เกษตรกรชาวสวน  อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชรได้รับคัดเลือกจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนของภาคเหนือ (17 จังหวัด) เข้ารับการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น  สาขาอาชีพทำสวน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ.2566

ในปีนี้มีเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค เข้ารับคัดเลือกระดับประเทศ มีจำนวน 6 ราย ได้แก่เกษตรกรอำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร   อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ในวันนี้ คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ได้เดินทางมาพิจารณาผลงานของนายภาณุลักษณ์  ตันเจริญ   เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ทำสวนที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือ โดยรับฟังการบรรยายสรุป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงพื้นที่ตรวจแปลง  ซึ่งสวนของนายภาณุลักษณ์  ตันเจริญ มีการปลูกมะม่วง   ส้มเขียวหวาน มะละกอ จำนวน 110 ไร่และขยายพันธุ์พืชจำหน่ายด้วย

, , , ,