ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่!!เตรียมพบกับงาน มหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน เป็นประธานการแถลงข่าวรวมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ร่วมด้วย ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนแต่ละชนเผ่ามาร่วมงานอย่างคึกคัก

ทางเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้จัดโครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาของแต่ละชนเผ่า รวมทั้งศิลปะการแต่งกาย การปรุงอาหาร การอนุรักษ์ชุดแต่งกายของแต่ละชนเผ่า เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง โดยจะมีการจัดงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่บริเวณลานศาลาเขียวในกลางหมู่บ้านตลาดม้ง

สำหรับในการจัดงานมีการออกบูธแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า แสดงอัตลักษณ์ของพี่น้องชนเผ่าด้วยการแต่งกาย และการละเล่นตามประเพณีของแต่ละชนเผ่า อาทิ โยนลูกช่วงของเผ่าม้ง มีการประกวดธิดาชาติพันธุ์ รวมทั้งมีการจัดเคาท์ดาวน์ เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย โดยคาดว่าจะสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเยือน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สำหรับพื้นที่ ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีประชากรหลากหลายวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยชาวไทยภูเขา หรือชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน จำนวน 6 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่าม้ง, เมี่ยน, ลีซอ, มูเซอหรือลาหู่, กะเหรี่ยง และลั๊ว ซึ่งแต่ละชนเผ่าล้วนมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามควรค่าแก่การส่งเสริมและสืบสานกันต่อไป

, , , , , , , ,