จิตอาสาฯอ.คลองขลุง!!ร่วมทำกิจกรรม คืนสะพานใหม่ให้แม่น้ำปิง

กลุ่มจิตอาสาฯ อ.คลองขลุง ร่วมทำกิจกรรมทาสีสะพาน “คืนสะพานใหม่ให้แม่น้ำปิง” เนื่องในวันชาติ 5 ธันวาคม

“กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน” ในอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้ร่วมกันทำโครงการคืนสะพานใหม่ให้แม่น้ำปิง โดยร่วมกันทาสีสะพานเก่า บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองขลุง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งสะพานเก่าแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร โดยเชื่อมโยงระหว่าง 2 ตำบล คือ ต.คลองขลุง ไปยัง ต.ท่ามะเขือ เป็นสะพานแห่งแรกใน อ.คลองขลุง ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนสะพานไม้ เมื่อสมัยก่อน

โดยสะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 30 ปี ราวๆปี พ.ศ.2530 เวลารถสัญจรไปมาจะต้องดูสัญญาณไฟ เพื่อสลับการเดินรถทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งไม่สามารถขับสวนกันได้ โดยสมัยก่อนได้ใช้สะพานแห่งนี้สัญจรไปมาจนมาถึงปี 2540 และได้หยุดใช้สะพานแห่งนี้ลง พร้อมสร้างสะพานใหม่อีกแห่งที่กว้างขึ้นกว่าเดิม เป็นคู่ขนานกับแม่น้ำปิงใช้สัญจรไปมาจนถึงปัจจุบัน โดยสะพานเก่าได้ที่ปิดไม่ให้รถขับข้ามนั้น ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนใช้เดินออกกำลังกายและชมบรรยากาศแม่น้ำปิงยามเย็นเท่านั้น ซึ่งห้ามรถทุกชนิดข้ามไปมาเด็ดขาด สำหรับวันนี้ได้มีผู้ใจบุญร่วมสมทบ “สีและอุปกรณ์”

สำหรับจิตอาสาพระราชทานในการทำกิจกรรม ซึ่งก็ได้ใช้ “สีขาว” ช่วยกันทาราวและพื้นสะพาน เป็นการรวมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวง ร.9” 5 ธันวาคม   “นายสดุดี พุทธัง” นายอำเภอคลองขลุง กล่าวว่า “อัตลักษณ์ของอำเภอคลองขลุง คือสะพานคู่แห่งนี้ ที่ใครเดินทางเข้ามาในพื้นที่ก็จะต้องเห็นสะพานเก่าแห่งนี้ และเป็นที่รวมใจของชาวอำเภอคลองขลุง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สิ่งที่พวกเราต้องการคือ ความสวยงาม ความสะอาดและความปลอดภัย จึงได้จัดโครงการ “คืนสะพานแม่น้ำปิง ให้กับแม่น้ำปิง โดยมีสมาชิกกลุ่มจิตอาสาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน มาร่วมใจกันในการทำกิจกรรม เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 64 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

, , ,