จังหวัดกำแพงเพชร!!ฉีดวัคซีนให้นักเรียนกว่า 5 พันคน

เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ให้เด็กนักเรียนถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน จำนวนกว่า 5,000 คน เป็นเข็มแรก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยการจัดการฉีดวัคซีน เน้นย้ำให้นักเรียนที่มารับวัคซีนในวันนี้ ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว  จะต้องนั่งพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง โดยทางโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

, , ,