ตรวจรับหลังคาโดมโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร!!เพื่อประโยชน์ใช้สอยแก่นักเรียน

ปธ.สถานศึกษาฯ โรงเรียนอนุบาลกำแพงฯ  ตรวจรับหลังคาโดม 2 มูลค่ากว่าล้าน ใช้ประโยชน์แก่นักเรียน

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตรวจสอบอาคารโดม 2 หน้าอาคารศรีสัตตบรรณ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ด้าน ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ (ครูหมิง) ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยข้อมูล ว่า ต้องขอบคุณท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการทุกท่าน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนทำให้โดมหลังคา 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี ประโยชน์ใช้สอยโดมนั้น มีคุณค่ามากมายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพการเรียน และความปลอดภัยจากสภาพอากาศ ที่หลังคานี้จะใช้คุ้มแดดคุ้มฝนให้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ในการทำกิจนอกอาคารเรียน

นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นโครงหลังกันแดดชั่วคราว และเสื่อมสภาพ คณะกรรมการเครือข่ายได้มีความเห็นว่า ควรสร้างใหม่เพื่อเด็กนักเรียนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย ด้วยการจัด โครงการวิ่งมินิ  FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร  เพื่อหารายได้สนับสนุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคจากพ่อค้านักธุรกิจร่วมบริจาครวมเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท และทางโรงเรียนได้ร่วมสมทบเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้าน 1 แสนบาท เป็นงบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ขอบคุณทางเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและนักธุรกิจพ่อค้าคหบดีทุกท่านที่ร่วมกันจัดสร้าง โดมหลังคาแห่งที่ 2 แห่งนี้สำเร็จ

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยว่าได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนร่วมตรวจสอบ โครงสร้างหลังคาโดมที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแทนโครงหลังคาเดิม  ที่ไม่ได้คุณภาพและเสื่อมโทรมไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม จัดหารายได้มาดำเนินการก่อสร้างโดมหลังคาแห่งนี้ รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

ซึ่งขณะตรวจรับโครงอาคารหลังคาโดม 2 แห่งนี้ เป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่ได้เกิดลมแรงและฝนตกอย่างหนักประมาณ 20 นาที พบว่า ประสิทธิภาพของโดมสามารถป้องกันน้ำฝนได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีรั่วไหลและมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างดี ซึ่งขนาดของโดมหลังคา 2 ของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมีขนาดความ กว้าง 15 เมตรยาว 45 เมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณจำนวน 1,137,000 บาท

, , , , ,