เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร!!ตรวจรับครุภัณฑ์ ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นสักขีพยานในการตรวจรับครุภัณฑ์และวัสดุทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของแปลงใหญ่มันสำปะหลัง

นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับครุภัณฑ์และวัสดุทางการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 5 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

และแปลงใหญ่ผัก หมู่ 8 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 8 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

, , , ,