จังหวัดกำแพงเพชร!!เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2

จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จำนวน 110 เตียง ขณะที่ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 110 เตียง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง 2 แห่ง และได้ร่วมความร่วมมือกับส่วนราชการทุกภาคส่วน เรื่องของระบบกล้องวงจรปิด ที่ใช้สื่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย รวมถึงระบบเครื่องเสียง ระบบระบายอากาศโดยจะมีการติดตั้งพัดลม ระบบการสร้างห้องปลอดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบไฟส่องสว่างให้กับผู้ป่วย

นอกจากนี้ยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยด้วย เช่น ชุดที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม พร้อมของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำแปรงสีฟัน สบู่ เป็นต้น ในขณะเดียวกันวันนี้ ยังมีภาคเอกชนหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันมอบสิ่งของ และบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 67 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,215 ราย กำลังรักษา จำนวน 665 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 531 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมยอดสะสมผู้เสียชีวิต จำนวน 19 ราย

, , , ,