เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร!!รับมอบต้นกล้าไม้

เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีรับมอบต้นกล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา สังกัดเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพช อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นกล้าไม้ให้กับหน่วยงานราชการ และผู้มาร่วมงาน ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีรับมอบต้นกล้าไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ตามข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์ ให้เรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์ บริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำ ได้รับการอบรมความรู้ และเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เป็นภาคีเครือข่าย

เข้ารับมอบต้นกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ต้นกล้าไม้ยางนา ไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง และไม้ชิงชัน จำนวน 400 ต้น นำไปปลูกภายในบริเวณเรือนจำชั่วคราวแม่ระกา ที่ดินของหน่วยงานราชการ และพื้นที่สาธารณะต่างๆ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่น และภูมิทัศน์สวยงาม