โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร!!จัดใหญ่ตรุษจีน ฉลองครบรอบ 25 ปี

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนและฉลองครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งโรงเรียน(จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่)

หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  นางสุวนิช ภู่ขจร , นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง, ดร.ขจรวรรณ  ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนและฉลองครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน(จากต้นกล้าสู่ไม้ใหญ่)

โดยมี นายชาธิป  รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชรเป็นประธานพิธีจุดธูปไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล  พร้อมนายอนุชา  พัสถาน รองผวจ.ฯ, นางกาญจนี  รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด มีเด็กนักเรียนแสดงมังกร – สิงโต      การแสดงดนตรีจีน   การแสดงเหล่าขุนพล   การแสดงนางฟ้า   การแสดงละครจากต้นกล้า…สู่ไม่ใหญ่    การแสดงระดับอนุบาล  การเขียนพู่กันจีน  การแสดงต้ากู่     การแสดงอุปรากรจีน

นางสกลวรรณ  ภู่ขจร หว่อง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เปิดเผยว่า ด้วยโรงเรียนนี้เปิดจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ที่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับโรงเรียนได้ครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งโรงเรียน จึงได้จัดกิจกรรมงานวันนี้ขึ้น

, ,