นักศึกษา กศน.ปลื้ม!!ส่งเสริม​คุณธรรม​ ศีลธรรม​ นำการศึกษา

นักศึกษา กศน.ปลื้ม ได้รับโอกาส เข้าโครงการ​ “​ส่งเสริม​คุณธรรม​ ศีลธรรม​ นำการศึกษา” โดยดร.เสริมวุฒิ​ เจ้าของ​”เฉาก๊วยชากังราว” จัดให้ที่วัดช่องลม​ อ.ลานกระบือ กำแพงเพชร

กศน.อำเภอลานกระบือ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับบริษัทเฉาก๊วยชากังราว​ จำกัด จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับนักศึกษา​ กศน.อำเภอลานกระบือทั้ง 7 ตำบลรวม 52 คน​ ณ​ วัดช่องลม​ ตำบลช่องลม​ อำเภอลานกระบือ​ จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งมีดร.เสริมวุฒิ​ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด​ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม การมีศีลธรรม นำการศึกษาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดีของสังคมยึดหลักพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะสร้างความสุข ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะหากสามารถยึดถือศีล 5 ได้ ก็จะเป็นมงคลแก่ตนเองอย่างยิ่ง​ ซึ่งจะส่งผลถึงครอบครัวสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ นายกำจร​ หัดไทย รักษาการผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอลานกระบือ​ ได้กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอำเภอที่ 2 ที่กศน. ได้ดำเนินการตามโครงการนี้ ซึ่งในปัจจุบันเด็ก กศน.ถือเป็นผู้ที่ขาดโอกาสในด้านการศึกษาในทุก​ๆด้าน การที่ได้รับการอบรมตามรูปแบบนี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้น ต้องขอขอบคุณบริษัทเฉาก๊วยชากังราวและทีมงานคณะวิทยากรทุกท่านที่สำคัญที่สุด ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบันเทิง​ เจ้าอาวาสวัดช่องลม พี่ให้ใช้สถานที่และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินการในห้วงต่อจากนี้จะเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากการอบรมต่อไป

คลิ๊กเข้าชมสินค้า

, , ,