พริกแกง สร้างอาชีพ!!สมาชิกมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้

ทำนาได้ปีละครั้ง จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ทำอาชีพเสริม ผลิตพริกแกงเผ็ด พริกลาบ ทำขนมตามฤดูกาล สร้างความมั่นคงสมาชิกมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย หลังจากที่ได้ให้ความรู้คำแนะนำ ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลิตอาหารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายภายในและภายนอกชุมชน น้ำพริกแกงชนิดต่าง ๆ เช่น พริกแกงเผ็ด พริกลาบ พริกแกงส้ม ผลิตหน่อไม้ดอง และผลไม้ดองตามฤดูกาล เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

นางดวง จูมาศ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย  เปิดเผยว่า สมาชิกทั้งหมดมีอาชีพการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตร  ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จึงทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เมื่อเสร็จจากการปลูกข้าว จึงว่างงาน     ขาดรายได้ต่อการดำรงชีพ  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้ามาส่งเสริมให้รวมกลุ่มกัน เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ร่วมกันคิดร่วมกันทำนำวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาแปรรูป และถนอมอาหาร พริกแกงเผ็ดต่างๆ ส่วนวัตถุดิบอื่นๆที่หาไม่ได้ในท้องถิ่น ซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพ รวมถึงทำขนมตามฤดูกาล จำหน่ายเพื่อบริโภคในครัวเรือนและเชิงการค้า

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย มีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยการระดมหุ้นของสมาชิกกลุ่ม โดยเริ่มต้นได้ระดมหุ้นรายละ 1,000 บาท กับสมาชิกทุกรายที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม  และต่อมาได้จัดทำแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับสนับสนุนเป็นงบประมาณบางส่วนขับเคลื่อนการผลิตแปรรูปส่งขาย สร้างรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางปรียารัตน์ จอมดวง เกษตรอำเภอพรานกระต่าย เปิดเผยว่า บ้านลานทองน้อย ในทุกปีเกษตรกรจะทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วง จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่มั่นคง สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน  ทำพริกแกงเผ็ดขายหาวัตถุดิบตามบ้านและในหมู่บ้านเป็นวัตถุดิบหลัก นำองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับมีคุณภาพ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาด

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เสริมหลังจากพักทำนา ในแต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียน จากการขายพริกแกง เดือนละ 30,000 บาท ส่วนคุณภาพมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อยถูกปาก  กลุ่มแม่บ้านที่นี่มีฝีมือด้านการทำอาหาร มีสูตรปรุงเฉพาะทำเป็นกินเองเป็นประจำ มีลูกค้าสั่งทุกเดือนขายในราคาไม่แพง ทั้ง พริกแกงเผ็ด พริกแกงส้ม พริกลาบ พริกจิ้ม สนใจสั่งซื้อต่อต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084 8139 334 , 084 8225 420 ,087 0904 232

 

, , , , , ,