บวงสรวงศาลพ่อปู่วังหว้า!!จัดงานประเพณีบั้งไฟล้าน

ชาวบ้านแห่บวงสรวง”ศาลพ่อปู่วังหว้า”แก้บนด้วยบั้งไฟ-หมอลำ-ถวายเครื่องไหว้ เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ประเพณีทำต่อเนื่องกว่า 66 ปี ก่อนจัดงานประเพณีบั้งไฟล้าน

ชาวบ้าน ม.4 (บ้านโพธิ์ทะเล) ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และชาวบ้านใกล้เคียง ได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงประจำปี “ศาลพ่อปู่วังหว้า” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือมายาวนานเป็นปีที่ 66 เดิมทีศาลแห่งนี้เป็นศาลเพียงตาขนาดเล็ก ซึ่งคาดว่าจะถูกสร้างมาก่อนปี 2499 แล้ว ต่อมาชาวบ้านได้ทำการบุกเบิกสร้างหุ่นจำลอง และปรับพื้นที่ศาลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยรอบเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาพื้นที่ทำกินของคนในหมู่บ้าน ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานบวงสรวงในช่วงบุญเดือน 6 ของเดือนพฤษภาคม ก่อนจะลงทำไร่ทำนาในพื้นดินของตนเอง เอาฤกษ์เอาชัยให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อขอฝนของชาวไทยอีสานที่อพยพมาตั้งรากในพื้นที่ด้วย

โดยในช่วงเช้าวันนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป จากนั้นชาวบ้านจะนำเครื่องไหว้ หัวหมู ไข่ต้ม อาหารหวานคาว ผลไม้ บายศรี พวงมาลัยมาทำการอธิฐานตั้งจิตถวาย หากใครบนบานสำเร็จ ไม่ว่าจะขอการงานให้ติดข้าราชการ ตำแหน่งทางการเมือง ขอให้หายป่วยจากโรคภัยที่เป็นอยู่ หรือขอโชคลาภเสี่ยงดวง หากสำเร็จก็จะมาแก้บนตามที่บอกไว้

ซึ่งวันนี้คนในหมู่บ้านจัดชุดนางรำมารำถวาย 3 รอบ ถวายเครื่องไหว้แก้บนแล้วก็จะมีการจุดธูปเสี่ยงทายของผู้ที่มาร่วมงานพิธี โดยจะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ จากนั้นก็ได้นำ โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้

สำหรับการนิยมแก้บนอีกอย่างคือหากสำเร็จดังปรารถนา ในเรื่องที่ตนเองขอแล้วก็จะนำ “บั้งไฟ” ขนาดต่างๆมาแก้บนที่ศาลพ่อปู่วังหว้าด้วย ซึ่งก็จะทำการจุดที่ศาลพ่อปู่วังหว้าในงานบวงสรวงประจำปี และวันอื่นๆตามเหมาะสมด้วย โดยจะใช้บั้งไฟขนาดหน้า 3 (บั้งไฟหมื่น) และขนาดหน้า 2 เล็กลงมาในการแก้บน อันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคนในพื้นที่

ทั้งนี้ การบวงสรวงงานปี “ศาลพ่อปู่วังหว้า” จะจัดขึ้นก่อนงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ของตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ถือว่าเป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เพื่อบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

-พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

-การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม

-การประกวดบั้งไฟเอ้สวยงาม

-ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเครือข่าย

ณ ลานตากข้าว หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

-การแสดงมหรสพ (หมอลำพื้นบ้านอีสาน)

-การแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง

-การจุดตะไลแสน บั้งไฟแสน และบั้งไฟล้าน

ณ ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

, , ,