รมต.ศึกษาธิการ เปิดอาคารใหม่ 50 ปี!!คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

รมต.ศึกษาธิการ ร่วมเปิดอาคารใหม่ 50 ปี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เยี่ยมชม นิทรรศการผลงานนักเรียน และให้กำลังใจบุคลลากรการศึกษากำแพงเพชร

“นายอนันต์ ผลอำนวย” ส.ส.กำแพงเพขร เขต 3 และประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้เเทนราษฎร์ ,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.เขต 4 ,นายเพขรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.เขต 2 พร้อมด้วย “น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (สพม.41) พร้อมด้วย “นายสุรพล พิมพ์สอน” ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ พร้อมคณะครู-คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมให้การต้อนรับ “น.ส.ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น อาคาร 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ โดยได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

ได้จัดให้มีการทำบุญอาคาร และเปิดใช้ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นมงคล โดยมีนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม “มัคกระทายกน้อย” โครงการของ “นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์” เจ้าของเฉาก๊วยชากลางราว ให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์โรงเรียนมาโดยตลอด

จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ 4 ชั้น อาคาร 50 ปี ราษฎร์รังสรรค์ พร้อมกับการมอบประกาศณียบัตรโล่เกียรติยศให้ผู้ทำคุณงามความดีแก่โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ พร้อมได้ชมนิทรรศการผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และช่วงค่ำได้มีการพบปะสังสรรค์ชมรมศิษย์เก่า “โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์”จำนวน 30 รุ่น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นที่พี่น้องชาว “ม่วง-ขาว” ได้มารวมตัวกัน

ทั้งนี้”น.ส.ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว่า “ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทย  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญการศึกษาไทยจะเป็นตัวบ่งชี้ ให้อนาคตเยาวชนไทย ต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องของประเทศ และทุกภารกิจของหน้าที่ ตนเองพร้อมจะพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ

“นายอนันต์ ผลอำนวย” ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 และประธานกรรมาธิการกิจการสภา กล่าว่า “วันนี้ต้องขอบคุณ “น.ส.ตรีนุช เทียนทอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างมากที่ได้สละเวลามาร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน 50 ปี คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งตนเองในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและผลักดันศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนให้ก้าวทันยุคทันสมัย  ซึ่งก็ต้องได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการด้วย วันนี้ทางท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาดูเพื่อรับทราบปัญหา และได้เห็นการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตนเองก็ขอฝากเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้ บุคลากรและเยาวชนมีโอกาสในชีวิตที่ดี

, , ,