สส.ไผ่ ลิกค์ ลุยมอบชุดนักเรียน!!แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

สส.ไผ่ ลิกค์ ลุยมอบชุดนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในเบื้องต้น

ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยทีมงาน สจ. นายกอบต. สท. ในพื้นตำบลเทพนคร ตำบลในเมือง ตำบลนครชุม และตำบลทรงธรรม ร่วมกันมอบชุดนักเรียนให้กับผู้ปกครองและน้องๆเยาวชน ในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับบรรดานักเรียนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับบรรดาผู้ปกครอง ในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 นี้

นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า การมอบชุดนักเรียนให้กับเยาวชนในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หลังได้รับการร้องเรียนและร้องขอถึงปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครอง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาชุดนักเรียน ถือเป็นส่วนสำคัญที่ต้องให้การดูแลโดยด่วน

โดยหลังจากรับทราบเรื่องราวความเดือดร้อนดังกล่าว ได้ปรึกษาหารือกับทีมงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และได้เชิญชวนผู้ที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชุดนักเรียน นำมาแจกจ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระและส่งเสริมคูณภาพการศึกษาไทยให้กับเยาวชนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาทำบุญด้วยการบริจาคชุดนักเรียน ให้แก่เยาวชนที่ยังขาดแคลนร่วมกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ประสบปัญหาต่างๆ ไม่เฉพาะชุดนักเรียนที่ขาดแคลน ปัญหาอื่นๆท่านยังสามารถติดต่อประสานขอรับการช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 777 7776

, , ,