วันพยาบาลสากล!!จัดโครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย”  

โรงพยาบาลกำแพงเพชรจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2565  และพลังพยาบาล เพื่อความมั่นคงสุขภาพโลก โครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย”  

ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.สรุชัย  แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2565  โรงพยาบาลกำแพงเพชรและพลังพยาบาล เพื่อความมั่นคงสุขภาพโลก  โครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย” โดยมี พว.ดร.อรอนงค์  กลางนภา รองผอ.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล (หัวหน้าพยาบาล)  ,นพ.เจษฎา พวงสายใจ(รองผอ.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ),นายชัยณรงค์ พุทธรักษา(รองผอ.ภารกิจด้านอำนวยการ),พญ.ชินานาฎ พวงสายใจ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ),นพ.วิริยะ กัลปพฤกษ์(ประธานPCTศัลยกรรม) และผช.หน.พยาบาล,หน.กลุ่มงาน,หน.ตึก,ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพทุกตึกจำนวน 80 คนร่วมกิจกรรม

เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิด และเป็นการยกย่องให้เกียรติกับมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล   ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนในเดือนพฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้น การจัดโครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย”  โดยเชิญจิตอาสาพยาบาลร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม และตั้งเป้าตรวจเต้านมครบ “ล้านเต้า” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ในโอกาสนี้พยาบาล ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

จึงได้จัดกิจกรรมในวันพยาบาลสากล ภายใต้คำขวัญ“Nurse A voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health” พลังพยาบาลเพื่อความมั่นคงสุขภาพโลกครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรม รับสมัครพยาบาลจิตอาสาเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เริ่มตั้งแต่วันที่  12 พฤษภาคม จนถึง 21 ตุลาคม 2565

, , ,