ร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อผ้าอัตลักษณ์!!เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 11 อำเภอ จำนวนกว่า 80 คน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

โดยจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโซนต่างๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับโอกาสให้เป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์กิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลนี้ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งทุกจังหวัดได้ร่วมน้อมนำพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นในการที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยที่อาศัยในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในจังหวัด นำผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อขนาดและสีต่างๆ ตามที่เห็นเหมาะสม เพื่อนำไปประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง โดยจัดส่งผีเสื้อฯ ดังกล่าว ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังกล่าวอีกว่า พสกนิกรชาวไทยในจังหวัดกำแพงเพชร ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำพระราชปณิธาน “การส่งเสริมการใช้ผ้าไทย” โดยได้นำผ้าอัตลักษณ์ชุมชนของทั้ง 11อำเภอมาประดิษฐ์เป็น “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” หลากสีสันหลากลวดลายหลายขนาด อำเภอละ 90 ตัว รวมทั้งสิ้น 990 ตัว ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จะส่งมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีนี้ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และจะนำไปจัดแสดงและขยายผลการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่สืบไป

, , , ,