เกษตรกำแพงเพชรรอลุ้นอีก 2 สาขา!!คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ และสาขาพืชสวน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน ของเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ และสาขาพืชสวน จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวศิริลักษณ์  กมล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ออกมาตรวจสอบผลงานในพื้นที่ของนายภาณุวัฒน์  ตันเจริญ  เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน และนายขจรศักดิ์  ศิลปธรรมวาณิช  เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่

โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ  มี นายสุรพล ระลอก นายอำเภอบึงสามัคคี นางวันทนีย์ ธีรพงศ์สกล ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอบึงสามัคคี   นายจิรประวัติณ์  ไทยประสิทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายเผด็จ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางนิตยา เจนจบ เกษตรอำเภอบึงสามัคคี และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาตรวจสอบผลงานของนายภาณุวัฒน์  ตันเจริญ  เกษตรกรดีแด่นสาขาพืชสวน ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และตรวจสอบผลงานนายขจรศักดิ์  ศิลปธรรมวาณิช  เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากทางจังหวัดกำแพงเพชร ได้พิจารณาส่งผลงานของนายภาณุวัฒน์ ตันเจริญ เกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน และนายขจรศักดิ์ ศิลปธรรมวาณิช เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการประกวดเกษตรกรกรดีเด่นสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่ ระดับเขต (17 จังหวัด ภาคเหนือ) และทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่เบื้องต้นจากเอกสารไว้สาขาละ 3 คน โดยเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนและเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งใน 3 ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น

ทางคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบผลงานในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกหาเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวน และสาขาพืชไร่ระดับเขต  เป็นตัวแทนของ 17 จังหวัดภาคเหนือในการเข้าประกวดระดับประเทศ และผู้ที่ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี2566

, , ,