รอลุ้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า!!ประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรดีเด่นระดับเขต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า จังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยนางสินีนาฎ กาญจนเกียรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ออกมาตรวจสอบผลงานในพื้นที่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า  ตำบลคลองขลุง   อำเภอคลองขลุง  โดยมีนายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  และนายสดุดี  พุทธัง  นายอำเภอคลองขลุง  กล่าวต้อนรับ  มีนายนิวัฒน์ บุษบง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   นายปรารถ  คันธวัน เกษตรอำเภอคลองขลุง   หัวหน้าส่วนราชการอำคลองขลุงผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า  ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวว่าทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  ได้ออกมาตรวจสอบผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า  ตำบลคลองขลุง  อำเภอคลองขลุง เนื่องจากทางจังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณาส่งผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรดีเด่นระดับเขต (17 จังหวัด ภาคเหนือ)

ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเบื้องต้นจากเอกสารไว้จำนวน 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบคล้า เป็นหนึ่งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  วันนี้ทางคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบผลงานในพื้นที่

, , ,