นายกสมาคมชาวไร่อ้อย!!ย้ำตัดอ้อยสดราคาดี ลด PM 2.5

สมาคมไร่อ้อยเข้ม มาตรการก่อนฤดูกาลเปิดหีบ 16 ธันวาคมปีนี้ รณรงค์ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด คุมเข้มคนขับรถบรรทุกอ้อยต้องฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม พร้อมตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน

ที่สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการกำหนดวันเปิดหีบแล้ว ซึ่งจะเปิดในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยปีนี้ ให้ราคาอ้อย อยู่ที่ราคาตันละ 1,070 บาท สำหรับในปีนี้มาตรการที่ทางสมาคมฯ ได้เน้นย้ำกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีดังนี้ ได้แก่ อ้อยไฟไหม้ จะถูกหักตันละ 30 บาท, อ้อยตัดสดสกปรก จะถูกหักตันละ 20 บาท,อ้อยตัดสดกาบใบสะอาด เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่ม ตันละ 120 บาท ซึ่งเกษตรกรรายใดที่ตัดอ้อยสดสกปรก นอกจากจะถูกตัดราคาแล้วยังจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 120 บาทด้วย

ในปีนี้ทางสมาคมฯ ยังคงรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ PM 2.5 โดยรัฐบาลยังได้สนับสนุนการตัดอ้อยสดไปอีก 2 ฤดูหีบ คือ 2564/65และ 2565/66 ซึ่งเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับการช่วยเหลือเงิน ตันละ 120 บาท ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี และโรงงานยังประกันราคาอีก ตันละ 1,000 บาท  เป็นเวลา 2 ปี โดยพื้นที่การปลูกอ้อยในจังหวัดกำแพงเพชร มีประมาณ 8 แสนกว่าไร่  ในปีที่ผ่านมามีการตัดอ้อยสด 83 เปอร์เซ็นต์ มีโรงงานน้ำตาล จำนวน 3 โรงงาน ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีอ้อยเผาลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการขนส่งอ้อย ให้เป็นไปตามระเบียบ 19 ข้อ โดยเฉพาะการบรรทุกอ้อย ให้มีความสูงจากพื้นถนนไม่เกิน 3.80 เมตรมีความยาวที่ยื่นจากขอบตัวถังด้านหลัง ไม่เกิน 2.30 เมตร มีสายรัด 2 เส้น ติดสัญลักษณ์ที่มองเห็นชัดเจน สำหรับอ้อยที่ตัดเป็นท่อนให้มีผ้าใบคลุมด้านบนของรถและผูกมัดให้แน่น เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย ด้านมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสมาคม ได้กำหนดให้คนขับรถบรรทุกอ้อย ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือตรวจ ATK ก่อนเปิดหีบเป็นเวลา 7 วัน และต้องแสดงเอกสารผลตรวจ ATK ก่อนนำอ้อยเข้าโรงงาน หากไม่ปฏิบัติตามทางโรงงานจะไม่อนุญาตให้นำรถบรรทุกอ้อยเข้าภายในโรงงานโดยเด็ดขาด

ที่บริเวณไร่อ้อย พื้นที่บ้านปากอ่างใน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ชาวบ้านกำลังขะมักเขม้นกับการตัดและมัดอ้อย สอบถาม นางทองเพชร ทาสม ชาวบ้านประดู่งาม ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เดิมทีตนเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ช่วงนี้โรงงานน้ำตาลใกล้จะเปิดหีบแล้ว ตนจึงหันมาทำอาชีพรับจ้างตัดอ้อยแทน

ซึ่งระยะนี้มีผู้ว่าจ้างทุกวัน จึงสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยค่าจ้างตัดอ้อยที่ได้รับนั้น จะอยู่ที่มัดละ 3 บาท 1 มัดมี 10 ต้น โดยตนจะต้องตัดและริดใบออกให้สะอาดเรียบร้อย โดยในหนึ่งวันจะเริ่มตัดอ้อยตั้งแต่เช้าช่วงเวลาประมาณ 7 นาฬิกา จึงถึงเวลา 17.00 น. ในแต่ละวันจะตัดอ้อยได้ขั้นต่ำ 100-160 มัด ซึ่งสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ วันละ 300-500 บาท            ซึ่งในระยะนี้ถือเป็นช่วงนาทีทองของชาวบ้าน ที่รับจ้างตัดอ้อยซึ่งจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกวัน บางครอบครัวเดินทางมารับจ้างตัดอ้อยบ้านละ 2-3 คน จึงสร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำ

, , , , , , ,