ตำรวจทางหลวงตาก!!ปันสุขให้กับผู้ป่วยติดเตียง

“ตำรวจทางหลวง ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง” บำเพ็ญประโยชน์นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย พ.ต.ท.ณัฐกฤต กิ่งชัยภูมิ สารวัตรตำรวจทางหลวงตาก  ร.ต.ต.นิวัติ ชาวดง หัวหน้าตู้สายตรวจตำรวจทางหลวงนครชุม พร้อมกับกำลังพลประจำหน่วยฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาของตำรวจสอบสวนกลาง

ซึ่งเป็นนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ตำรวจทางหลวงสังกัดอยู่ โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ นำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค ที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายรับไม่พอกับรายจ่าย และได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบช่วงวิกฤตโควิด19

ซึ่งในโครงการ”มีแล้วแบ่งปัน”โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับ นายเบี้ยว เขียวสุข อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่.8  ตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งน้ำใจของตำรวจทางหลวงในครั้งนี้ถึงแม้มูลค่าเป็นจำนวนเงินจะไม่มากมายนัก แต่มีผลทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป “ทำทุกอย่างด้วยสำนึก เพราะเราคือ ตำรวจทางหลวงตาก”

, , , ,