ทต.คลองแม่ลาย ปิดบ่อขยะ​!!ปลูกป่าชุมชน

ทต.คลองแม่ลาย เร่งปรับภูมิทัศน์หลังปิดบ่อขยะ​ เตรียมปลูกป่าชุมชนและศูนย์เพาะ​ชำไม้เศรษฐกิจ

ที่บริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  นางภาริณี​ พีระพันธ์​ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ​ พร้อมด้วย นางสาวใบอ้อย​ แก้วชาติ ประธานสภาฯ สมาชิก พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ได้ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบบ่อขยะด้วยการปลูกต้นปอเทือง ซึ่งเป็นพืชบำรุงดิน ก่อนที่จะมีการ ปรับปรุง เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ด้วยการปลูกป่าชุมชน และ ประชาชนได้รวมกลุ่ม อาชีพ เป็นแหล่ง เพาะชำกล้าไม้ ยูคา เพื่อส่งจำหน่ายทั่วประเทศในอนาคต

ทั้งนี้บ่อขยะดังกล่าว มีพื้นที่ประมาณ 30 กว่าไร่ ได้เปิดบริการให้ประชาชน ได้ทิ้งขยะ และเศษวัสดุมานานกว่าสิบปี ต่อมาได้มีการร้องเรียนอันเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย จึงมีมติเห็นชอบ ในการปิดบ่อขยะดังกล่าว

โดยจะเริ่มทำการปิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนขยะในพื้นที่เดิมทางเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย ได้ทำ MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการทิ้งขยะตามนโยบายอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตามสำหรับบ่อขยะ ของเทศบาลตำบลคลองแม่ลายที่ปิดบริการนั้น  เบื้องต้นตนเองได้ประสานกับนายสุนทร​ รัตนากร​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในการนำเครื่องจักรกลมาปรับเกลี่ย เพื่อเป็นแหล่ง ส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เกษตรกร ต่อไป

, , , ,