น้ำท่วมนาข้าว!!พระไม่ทิ้งโยม ผันน้ำท่วมเข้าสระวัดช่วยชาวบ้าน

“พระไม่ทิ้งโยม” ผันน้ำท่วมนากว่า 50 ไร่ช่วยชาวบ้านรอดหลังพายุฝนถล่ม ลงสระ“นันทาวดี”ของวัดกุฏิการาม(วัดป่าเรไร) 

ที่วัดกุฏิการาม(วัดป่าเรไร) หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร  เจ้าคณะตำบลท่าไม้-วังควง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม(วัดป่าเรไร) ได้เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์(ต้นเดือนกันยายน 2564)  ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของหมู่ที่ 11 บ้านหนองหินเตาปูน ตำบลพรานกระต่าย ที่มีเนื้อที่กว่า 50 ไร่เกิดน้ำท่วมเจิ่งนองมิดต้นข้าว ในนาไม่มีทางระบายออก และหากปล่อยทิ้งไว้จะสร้างความเสียหายอย่างมาก

ทางวัดจึงได้หาหนทาง ช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งมีพื้นที่ติดกันมีถนนกั้นผ่านเท่านั้น จึงได้ขุดถนนวางท่อระบายน้ำทำประตูปิด-เปิด โดยได้รับความร่วมมือจากนายเรวัฒน์  อินทพงษ์ ได้นำรถแม็คโคร มาขุดถนนวางท่อระบายน้ำ จากนาข้าวของชาวบ้าน เข้าสู่สระของวัด ที่มีพื้นที่แบ่ง 2 สระ โดยแรก พื้นที่ 4 ไร่ และระบายต่อมายังพื้นที่สระที่ 2สระใหญ่ มีพื้นที่ 11 ไร่ ทั้ง 2 สระมีความลึกประมาณ 6 – 8 เมตร ซึ่งสระดังกล่าวเดิมมีปริมาณน้ำน้อยอยู่แล้ว จากสภาวะภัยแล้งมาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวัด พระ ยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามทุกข์ยากอย่างแท้จริง สามารถบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างดี และน้ำที่อยู่ในสระนันทาวดี พื้นที่นี้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของชุมชน เพราะในสระมีปลาหลายชนิดรวมทั้งสัตว์น้ำอื่นๆอาศัยอยู่ ถือเป็นเขตอภัยทาน และพื้นที่โดยรอบของสระมีถนนคอนกรีตมีเครื่องออกกำลังกาย

โดยในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมีชาวบ้านเด็ก ผู้ใหญ่มาออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 คน และได้ใช้พื้นที่ในการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น การลอยกระทง และสุดท้ายสามารถนำน้ำในสระไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้สำหรับการดับเพลิง หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ อีกด้วย ถือเป็นความร่วมมือ ระหว่างวัด พระ ชาวบ้าน หน่วยราชการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในทุกๆด้าน แม้ในยามวิกฤต สมกับคำที่ว่า “พระไม่ทิ้งโยม”

, , , ,