ตรวจเชิงรุก ทั้งศูนย์ราชการ!!ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สธ.กำแพงเพชร ตรวจเชิงรุกเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการ ส่วนผลการตรวจทั้งหมดไม่พบผู้ติดเชื้อ

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดบริการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่  หัวส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดจุดนั่งพักคอยของเจ้าหน้าที่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อให้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการ ส่วนผลการตรวจทั้งหมดไม่พบผู้ติดเชื้อ

, , , ,