สสจ.กำแพงเพชร!!ตรวจโควิดเชิงรุก ทั้งศูนย์ราชการ

เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจคัดกรองโควิด-19 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์ราชการ

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร หลังพบว่า มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ติดเชื้อโควิด-19 ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่สาธารณะสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ทำการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Antigen Test Kit หัวส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ค้นหาเชิงรุก รู้ผลภายใน 15-30 นาที

ซึ่งในวันนี้ แบ่งเวลาตรวจคัดกรอง เพื่อลดความแออัด วันจันทร์ ที่ 6 ก.ย.เวลา  09.30-12.00 น ข้าราชการ จนท. ที่ปฏิบัติงาน ชั้น 2 และเวลา 13.00 -15.30 น ข้าราชการ จนท. ที่ปฏิบัติ ชั้น 1 ในวันอังคาร ที่ 7 ก.ย. เวลา 09.30-12.00 น ข้าราชการ จนท. ที่ปฏิบัติงาน ชั้น 4  ส่วนเวลา 13.00-15.30 น ข้าราชการ จนท. ที่ปฏิบัติงาน ชั้น 3 หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ เข้าสู่ระบบการกักตัวตามมาตรการสาธารณะสุข และตรวจหาเชื้อด้วยวิธีสวอกอีกครั้ง เพื่อยื่นยันผลตรวจต่อไป

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 กำแพงเพชร ระลอกเมษายน 2564 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 71 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 6,266 ราย กำลังรักษา จำนวน 827 ราย รักษาหายแล้ว 5,360 ราย เสียชีวิตสะสม 79 ราย

, ,