เดินสายทำบุญไม่หยุด!!มอบเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ สู้โควิด-19

ครอบครัวบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป เดินสายทำบุญมอบเงินมอบให้จังหวัดกำแพงเพชรและเหล่ากาชาด พร้อมมอบเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อดูแลผู้ป่วยCOVID-19 

นายมนต์ชัย  – นางธัญญา  รุ่งชาญชัย พร้อมบุตรชาย เจ้าของบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร  เดินสายมอบเงินให้จังหวัดกำแพงเพชร 100,000 บาท และมอบข้าวสิงห์โตทองขนาด 5กก. จำนวน 500 ถุง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร – นางนวลจันทร์  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะเหล่ากาชาดฯร่วมรับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

จากนั้นนายมนต์ชัย  -นางธัญญา  รุ่งชาญชัย พร้อมบุตรชาย เจ้าของบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร  มอบเงิน 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อ PAPR ของ 3M และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยCOVID-19  โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร, นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ,ดร.อรอนงค์ กลางนภา หัวหน้าตึกพิเศษ รับมอบ    สำหรับ PAPR (Powered air petrifying respiratorsคือเครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูดอากาศและส่งอากาศมาให้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยCOVID-19 หายใจได้สะดวกขึ้น)

, , , , , ,