ผู้ประกอบการร้านอาหารกำแพงเพชร!!ร่วมใจทำข้าวกล่อง ส่งกำลังใจผู้ติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านข้าวแกง ในจังหวัดกำแพงเพชร หลังพบว่ามียอดผู้ป่วยในจังหวัดกำแพงเพชร และเสียชีวิตสูงขึ้น ร่วมกันทำอาหารส่งกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักรักษาผู้ป่วย

ที่ร้านเพชรหมูกระทะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ พ่วงพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประกอบการเจ้าของร้านเพชรหมูกระทะ พร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกร้านอาหาร ร้านขายข้าวแกง ร่วมกันบรรจุข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง ส่งให้ผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องทำงานหนักรักษาผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

นายสมเกียรติ พ่วงพันธ์ ตัวแทนผู้ประกอบการ เปิดเผยว่า มีเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดกำแพงเพชร ระดมทุนร่วมกันทำอาหารปรุงสุกใหม่แล้วนำไปมอบให้จุดรับสิ่งของที่โรงพยาบาลสนามแต่ละอำเภอ ซึ่งวันนี้จะนำส่งไปที่ โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลสนามอำเภอโกสัมพีนคร ในนามกลุ่มของเพื่อนขอส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ต้องทำงาน ในส่วนของผู้ประกอบการมีวิชาชีพด้านการทำอาหาร จึงทำอาหารเพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

, , ,