เฉาก๊วยชากังราว!!มอบเครื่องมือ PAPRและอุปกรณ์การแพทย์

คุณ ดร.เสริมวุฒิ,คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์พร้อมครอบครัว ได้มอบเครื่องมือ PAPR และอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทีมแพทย์พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 รพ.กำแพงเพชรโดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ  PAPR คือเครื่องช่วยหายใจแบบมีพัดลมช่วยดูดอากาศและส่งอากาศมาให้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 หายใจได้สะดวกขึ้น

, ,