สถานการณ์โควิด กำแพงเพชร!!วันที่ 15 เมษายน 2564 ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 กำแพงเพชร ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 พบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 4 ราย รวมระลอกใหม่ 16 ราย

 

, ,