สวมหน้ากากอนามัย!!กราบไหว้ ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร

ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า  สรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ขอพรให้ชีวิตราบรื่นและครอบครัวมีความสุข พร้อมร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ในเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง

ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มีประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กราบไหว้เจ้าพ่อหลังเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรให้ชีวิตราบรื่นและครอบครัวมีความสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนลูกหลานคนกำแพงเพชร และนักท่องเที่ยวจะพากันกลับบ้านเกิดเพื่อมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนให้ความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะถือเอาวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ไปกราบขอพรที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานทำภารกิจต่างๆต่อไป โดยประชาชนจะนำน้ำส้มป่อยไปสรงน้ำเสาหลักเมือง จากนั้นก็จะรองน้ำที่ไหลผ่านเสาหลักเมืองนำไปบูชา หรือนำไปผสมกับน้ำอาบ เพื่อความเป็นสิริมงคล

, , , , ,