บุคลากรทางการแพทย์!!ฉีดวัคซีนชุดแรก

บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เริ่มฉีดวัคซีนชุดแรก 1,800 โดส

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีน โดยจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับจัดสรรวัคซีนในระยะแรก จำนวน 1,800 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จำนวน 800 โดส และอาสาสมัครธารณสุข จำนวน 1,000 โดส

โดยกระจายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินการ ส่วนระยะที่ 2 จะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร , แพทย์หญิงรจนา   ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร,นายประสิทธิ์   อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อม คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

, , ,