ตร.กำแพงเพชร!!จับจริง ซิ่ง แต่ง ท่อดัง

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพเพชร โชว์ผลงาน 3 มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปราม มาตรการสอบสวนขยายผล จับรถแต่งผิดกฎหมายดำเนินคดี 299 คัน

ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ระวีวรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.นรดิษฐ์  เดชปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ร่วมกันแถลงผลการดำเนินการ มาตรการป้องกัน ,มาตรการปราบปราม ,มาตรการสอบสวนขยายผล จับรถแต่งผิดกฎหมายดำเนินคดี 299 คัน

พ.ต.อ.ระวีวรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติกรรมการที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งขันรถในทาง

อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งขันรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีข้อสั่งการเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดเกี่ยวข้องโดยให้ดำเนินการแบ่งเป็น 3 ประการประกอบด้วย มาตรการป้องกัน, มาตรการปราบปราม, มาตรการสอบสวนขยายผลผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางความผิดคนอื่นที่เกี่ยวข้องของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ในห้วงตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2562

 

จับกุม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.  2522 จำนวน 75 ราย ของกลางรถจักรยานยนต์ 75 คัน

จับกุม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 จำนวน 224 ของกลางรถจักรยานยนต์ จำนวน 224 คัน

รวม  299 คดี ผู้ต้องหา 299 คนนโอกาสนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชน ให้ทราบถึงภารกิจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง สร้างความเชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งช่วยกันแจ้งเบาะแสการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะถือโดยพฤติกรรมการที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งขันรถในทาง  อันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม/////สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

, , , , , , , , ,