ปศุสัตว์ร่วมใจ!!กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน

ที่หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายดำรงค์ มหาวงศ์ นายกอบต.ไตรตรึงษ์  นายสมควร เฉลิมชัยศักดิ์ศรี นายพงษ์ศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ คณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง  โดยได้รับความร่วมมือจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์  ในการจัดพิธีเปิดโครงการในวันนี้  รวมถึง ปศุสัตว์อำเภอและทีมงานที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

คลิ๊กเข้าชมสินค้า
, , ,