คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาอำเภอลานกระบือ!!เยี่ยมชม แหล่งน้ำมันสิริกิติ์

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ต้อนรับ คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาอำเภอลานกระบือ

นางแววเดือน ปิงเมือง ผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานฝ่ายผลิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาอำเภอลานกระบือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายภาพรวมการดำเนินงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับขั้นตอน การสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ณ ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ

, , ,