เมืองชากังราวปลูกฝังวัยเยาว์!!สร้างสุขนิสัยไม่กินหวานลดโรคNCDs

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ลุยติดตามนโยบายเครือข่ายลดบริโภคหวานและสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จ.กำแพงเพชร ชูเครือข่ายฯ โรงเรียน ท้องถิ่นและชุมชน ช่วยปรับพฤติกรรมลดบริโภคหวาน”

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โดย ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย และที่ปรึกษาโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายเครือข่ายลดบริโภคหวานและสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จ.กำแพงเพชร ช่วงเช้าที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา คณะได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนลดการบริโภคหวานของโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 12 แห่ง

ทั้งนี้ ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนลดการบริโภคหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการประกาศนโยบายไม่กินหวานมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการจัดกิจกรรมจัดประชุมผู้ปกครองสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง ภายใต้แผนงาน 3G Healthy Model คือ Good Food มีการจัดผลไม้ 3 วันต่อสัปดาห์ ส่งเสริมให้กินผักและผลไม้เพื่ออาหารกลางวัน วันพุธหยุดหวาน อาหารดี Good Teeth ฟันดี แปรงฟันหลังอาหาร  ลดการบริโภคน้ำตาลอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องของ ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา ส่งผลให้ได้รับการประกาศให้เป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดการเด็กภาวะอ้วน และรางวัลด้านการจัดการสุขภาพเด็กอื่นๆ อีกมากมาย  ต่อมาคณะเดินทางเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านถนนน้อย ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมบริโภคผักและผลไม้ ช่วยลดการบริโภคหวาน มีการทำแปลงเกษตรภายในรั้วโรงเรียน เลี้ยงปลาดุก โรงเพาะเห็ด ผลผลิตที่ได้จะเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันให้เด็กๆ ได้รับประทานทุกวัน

ขณะที่ช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถิ่นที่เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  ทั้งนี้มีการกำหนดมาตรการไม่อนุญาตให้นำขนมกรุบกรอบมาทานที่โรงเรียน เมื่อกลับไปบ้านแล้วห้ามไม่ให้ดื่มน้ำอัดลม ผู้ปกครองต้องทำอาหารที่หวานน้อยที่สุด

นายน้อย พะโยม นายก อบต.หนองหลวง เชื่อว่าหากไม่มีการควบคุมการทานรสหวาน พออายุมากขึ้นจะพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน เกือบทุกคน

ด้าน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวถึงการขับเคลื่อนลดการบริโภคหวานในโรงเรียนสอดรับกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ “กว่า 20 ปี ของการขับเคลื่อนลดการบริโภคหวานของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เป็นผลมาจากการศึกษาฟันผุของเด็ก เราพบว่ามาจากการดื่มนมหวาน เราเลยคิดว่าจะจัดการอย่างไรไม่ให้เด็กฟันผุ เราเลยมาจัดการเรื่องการลดบริโภคน้ำตาลตั้งแต่เด็กเล็ก เพื่อให้เป็นสุขนิสัยไปจนโต”  สำหรับการขับเคลื่อน ศพด.อ่อนหวาน นั้น ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ได้เห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนด้วย ด้านนางกฤษณี เฮงตระกูลเวนิช ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า เราเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเราพบปัญหาเด็กฟันผุค่อนข้างเยอะ อันเป็นผลมาจากการพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลค่อนข้างมาก เราจึงเข้าร่วมขับเคลื่อนลดการบริโภคน้ำตาลกับทางเครือข่ายฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ศพด. โรงเรียนประถมศึกษา ร้านกาแฟ และจัดประชุม Healthy Meeting มุ่งเน้นไปที่ ศพด. โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนร้านกาแฟอ่อนหวาน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ซึ่งบางร้านมีแนวคิดรักสุขภาพอยู่แล้ว และเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงสนใจเข้าร่วมแล้วหลายราย

คลิ๊กเข้าชมสินค้า
, , ,