ปลูกพลูปลดหนี้!!ส่งเมืองนอก

เกษตรกรอยู่ได้ด้วยใบพลู ส่งออกเมืองนอกมีรายได้อย่างยั่งยืน 1 เดือนเก็บขาย 2 ครั้ง ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอลานกระบือ มีรายได้สู่ภาคครัวเรือนที่มั่นคง “ปลูกพลูปลดหนี้” 

พลู  หรือต้นพลู พืชที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ใบพลูได้นำมาใช้ในพิธีสำคัญๆของคนไทย   เป็นเรื่องราวของ นางบังอร วงศ์สาย  , นางสาวลำดวน​ บดีรัฐ  สองพี่น้อง อยู่บ้านเลขที่ 12  หมู่ 1 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ปลูกพลูสายพันธุ์ พลูเขียวใต้ บนพื้นที่ 2  ไร่ ก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว จากการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว  เจ้าของสวนพลูที่ได้รับการสนับสนุนจาก  คุณสุธาทิพย์ บางพราน ผู้จัดการสำนักงานสหกรณ์อำเภอลานกระบือ พร้อมกับทีมงานที่เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร โครงการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ชื่อว่าโครงการปลูกพลู อาชีพเสริมที่มั่นคง ยั่งยืน

โดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2563  เป็นต้นมา บนพื้นที่ 2 ไร่  พลูที่ปลูกคือสายพันธุ์พลูเขียวใต้  ที่เลือกปลูกสายพันธุ์นี้ เนื่องจากเป็นความต้องการของตลาด ต่างประเทศที่ทางสหกรณ์ได้ทำ MOU กับบริษัทที่ส่งออกคือ ประเทศไต้หวัน และปากีสถาน พลูเริ่มปลูกประมาณ 6 เดือนก็เริ่มเก็บใบขายได้  แต่ในปี 2563 นั้นประสบกับปัญหา โควิด-19 ทำให้การส่งออกชะงัก แต่ในปัจจุบันนั้นได้มีการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งทำให้สามารถเก็บใบพลู และมีรายได้เหมือนเดิม ปัจจุบันใบพลูมีการขายในราคารับประกันกิโลกรัมละ 35-65 บาท  โดยเก็บใบพลูกันเดือนละ 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะได้ใบพลูประมาณ 100 กิโลกรัม  และนอกจากนี้ยังได้มีการทำต้นพันธุ์ของพลูจำหน่ายในราคาต้นละ 25 บาท อีกด้วย สำหรับการลงทุนปลูกพลูครั้งแรกจะลงทุนกับการทำสแลน ทำเสา เพื่อให้พลูได้เลื้อย  การปลูกพลูนั้นไม่ยาก แต่ว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ศัตรูที่สำคัญของพลูคือตัวหั้มแต่ไม่พบบ่อยนัก การปลูกพลูนั้นปลูกครั้งเดียวจะอยู่ 5-10 ปี

ถ้ามีการดูแลบำรุงรักษาต้นดีๆ ปัจจุบันความเป็นอยู่ของ นางบังอร วงศ์สาย  , นางสาวลำดวน บดีรัฐ  สองพี่น้อง ดีขึ้นจากการปลูกพลูปลดหนี้ และสำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกพลูเพื่อเป็นอาชีพเสริม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอลานกระบือ  พี่เอ ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรลานกระบือ ผู้น่ารักของเราที่  089-7028921

สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการปลูกพลูอาชีพเสริม กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอลานกระบือ  มีเกษตรติดต่อขอเข้าร่วมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปลูกพลูถือว่าเป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกร ที่สามารถสร้างรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บใบขายได้ 5-10 ปี มีแนวโน้มที่ราคาจะดีขึ้น ในอนาคตการปลูกพลูจะไปสู่ พลูเกษตรแปลงใหญ่

, , ,