ได้ใจ โรงพยาบาลสนามลานกระบือตั้งเสร็จ!!เปิดรับผู้ป่วยสีเขียวทันที 20 ราย

โรงพยาบาลสนามเสร็จแล้วเปิดรับผู้ป่วยสีเขียวทันที 20 รายลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ

โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ  ตั้งอยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ  อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร  ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ โรงพยาบาลลานกระบือ   มีนายสมเกียรติ  ชื่นอยู่  นายอำเภอลานกระบือเป็นผู้อำนวยการ

วันนี้ได้มีการเปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง  หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม “สีเขียว”  มาจากโรงพยาบาลลานกระบือ  เข้าพักรักษาตัว จำนวน 20 ราย  เป็นชาย 6 ราย หญิง 14 ราย  ซึ่งทุกคนมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร  ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลลานกระบือ

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร  ระลอกเมษายน 2564  ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 69 ราย  ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 1,429 ราย กำลังรักษา  จำนวน 807 ราย  รักษาหายแล้ว จำนวน 603 ราย ยอดเสียชีวิตคงที่  จำนวน 19 ราย

, ,