สถานการณ์โควิด กำแพงเพชร!!วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 กำแพงเพชร ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม  2564 พบยอดผู้ป่วยเพิ่ม  1 ราย รวมระลอกเมษายน 2564 จำนวน 104 ราย รักษาหาย 32  ราย กำลังรักษา 72 ราย

, ,