ยอดรายวันโควิด!!กำแพงเพชร เพิ่มขึ้น 4 ราย

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ยอดเพิ่ม 4 ราย รวม 22 ราย พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนาม กรณีที่มีผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล 40 ราย ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็น ขอให้ชะลอ หรืองดไปในพื้นที่เสี่ยง

นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประสานงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19  ต่างๆ ,จัดงานตามประเพณีต้องขออนุญาตทางอำเภอล่วงหน้าก่อน 2 วัน , การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19  กรณีที่มีผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล 40 ราย และได้เตรียมสถานที่ไว้แล้ว ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นขอให้ชะลอ หรืองดไปในพื้นที่เสี่ยง

ล่าสุดในวันวันที่ 17 เมษายน 64 พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมผู้ป่วยโควิดระลอก(เมษายน 2564) จำนวน 22 ราย ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 22 ราย พบว่า มีผู้ป่วยจำนวน 3 ราย มีอาการรุนแรงปานกลาง ลักษณะคล้ายปอดอักเสบ ขณะนี้ได้ให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาต้านไวรัส ล่าสุดอาการของคนไข้ทั้ง 3 รายมีอาการดีขึ้น ส่วนที่เหลืออาการอยู่ในลักษณะไม่รุนแรงและไม่มีอาการ ซึ่งต้องเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หรืออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หากมีความจำเป็นต้องไปในที่ชุมชน สแกนQR Code ไทยชนะทุกครั้ง รวมทั้งใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ

, , , ,