โควิด-19 กระทบเศรษฐกิจ!!ขนมจีนกลับสวนกระแส ขายดี

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบกับการค้าขาย และเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก แต่มีสินค้าชนิดหนึ่งกลับสวนกระแสขายดีในช่วงนี้ ขนมจีนซึ่งมีประชาชนมาหาซื้อไปเป็นจำนวนมาก ขายกันวันละ 1,000 กว่ากิโลกรัมเลยทีเดียว

จากการสำรวจการซื้อการขาย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ร้านค้าขายอาหารสำเร็จรูป สินค้าหลายประเภทได้รับผลกระทบ แต่มีอาหารชนิดหนึ่งที่สวนกระแสกลับขายดีมากในช่วงนี้เป็นพิเศษ ขนมจีน ซึ่งแม่ค้าพ่อค้าสั่งขนมจีนมาขายในช่วยนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม

มีประชาชนเดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อตามปริมาณกลับไปรับประทานที่บ้าน และซื้อกลับไปในงานมงคล รวมถึงแก้บน ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ จึงทำให้ช่วงนี้ ร้านขายขนมจีน มียอดขายดีขึ้นกันไปตามๆกัน

เช่นเดียวกันแหล่งผลิตขนมจีนรายหนึ่ง  มียอดสั่งทำมากขึ้นแต่ละวันในช่วงนี้ ผลิตขนมจีนกว่า 2 ตัน เพื่อส่งให้กับลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าที่จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มียอดสั่งประมาณ 1 ตัน เท่านั้นที่จะส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า

, , , ,