สถานการณ์โควิด กำแพงเพชร!!วันที่ 14 เมษายน 2564 ยอดผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย 

อัพเดท สถานการณ์ โควิด-19 กำแพงเพชร ระลอกใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 พบยอดผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย 

, , ,