เฉาก๊วยชากังราว!!ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ดร.เสริมวุฒิ และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ส่งเสริมการศึกษาทอดผ้าป่า มอบสื่อการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณ ให้โรงเรียนบ่อสามแสนใช้ประโยชน์ปรับปรุงห้องประชุม

ที่โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ และคุณอมรรัตน์ สุวรรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด  จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม  นำการศึกษาขึ้น โดย พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และเป็นเจ้าภาพร่วม

โดยในช่วงเวลา 09.00 น. ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ โดยพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนทำหน้าที่เป็นมัคนายกน้อยนำประกอบพิธีสงฆ์  ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมด้านการศึกษาตามที่ ดร.เสริมวุฒิ และคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ได้ตั้งปณิธานไว้ เพราะการให้การศึกษานั้นถือเป็นบุญที่ดีที่สุด

หลังจากประกอบพิธีสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ดร.เสริมวุฒิ – คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ และพลเอกธงชัย  เกื้อสกุล พร้อมคณะเจ้าภาพ ร่วม มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง และงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน   โดยมีดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ นายจำเนียร   พิมพ์แดง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนเป็นผู้รับมอบ

, , , , ,