รับตำแหน่งนายกสื่อ!!กำแพงเพชร อย่างเป็นทางการ

เป็นองค์กรสื่อสารมวลชน​ ที่มุ่งผลิตสื่อและการนำเสนอที่มีคุณภาพ​ ตามจรรยาบรรณ​วิชาชีพ​ โดยคำนึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก สื่อสร้างสรรค์​ สะท้อนภาพสังคมที่ดีงาม​ ตามหลักการจรรยาบรรณและวิชาชีพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมที่มีคุณภาพ

,