ปตท.สผ.ทุ่มงบปรับปรุงถนนส่งมอบให้ชุมชน

บริษัทปตท.สผ. ส่งมอบถนนลาดยางแบบ ASPHATIC CONCRETE ให้กับชุมชน ทุ่มงบปรับปรุงและพัฒนาสภาพพื้นผิวถนนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ที่บริเวณถนนสาย โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล บรรจบ ถนนทางหลวงสายกำแพงเพชร- พิษณุโลก ชุมชนย่อยโนนสมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัทปตท.สผ. ได้เป็นตัวแทนของบริษัท ปตท.สผ. ทำพิธีส่งมอบถนนลาดยางแบบ ASPHATIC CONCRETE ให้กับชุมชนและประชาชนชาวเทศบาลตำบลลานกระบือ เพื่อใช้สัญจรไปมา

โดยมีนายธำรงค์ จันคงนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณบริษัท ปตท.สผ.  โดยมีภาคส่วนต่างๆร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ลานกระบือ  ธกส.สาขาลานกระบือ ธนาคารกรุงไทยสาขาลานกระบือ ธนาคารออมสินสาขาลานกระบือ กศน.ลานกระบือ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โรงเรียนลานกระบือวิทยา และโรงเรียนดรุณานุกูล รวมประมาณ 500 คน

ซึ่งในครั้งนี้บริษัท ปตท.สผ.ได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเส้นทางสาธารณะ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อดูแลปรับปรุงและพัฒนาสภาพพื้นผิวถนนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง/////ชมรมผู้สื่อข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

, , , , , , ,