ปภ.8 นำเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำ ช่วยภัยแล้ง

ปภ.8 นำเครื่องจักรขุดเจาะบ่อน้ำ ช่วยภัยแล้ง บ้านนาหล่ม หลังประชาชนเดือดร้อนมานาน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร โดยนายฐิตนันท์ อุดมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นำเครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อน้ำ เพื่อการบริโภค อุปโภค และน้ำทางการเกษตรกรรม หมู่ที่ 7 บ้านนาหล่ม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำ และเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปีนี้แหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

นายฐิตนันท์ อุดมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร กล่าวว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยการขุดเจาะบ่อน้ำ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ ในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น เป็นบ่อที่ 10 จากเป้าหมายที่มีการวางไว้จำนวน 20 บ่อ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลิง

ทั้งนี้ พื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งการหาแหล่งน้ำขุดเจาะบ่อ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ และจัดสรรน้ำให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 8 กำแพงเพชร  เทศบาลเมืองหนองปลิง ผู้นำท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่ร่วมจัดสรรงบประมาณและเครื่องจักรกลขุดเจาะบ่อบาดาล  ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนฤดูแล้งนี้ ให้กับประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค และมีส่วนรวมในการช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาทุกข์ ต่อสู้กับภัยแล้งไปด้วยกัน

ขณะที่นายบรรทัด แม้นพยัคฆ์ อายุ 57 ปี  บ้านเลขที่ 271 หมู่ 7 บ้านนาหล่ม ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร กล่าวว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวปกติจะใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กันทุกหลังคาเรือน แต่มักจะประสพปัญหาน้ำประปาที่เดี๋ยวไหลบ้าง ไม่ไหลบ้าง ก็ไม่รู้จะไปแก้ไขกันอย่างไร ต้องทนใช้กันมานาน จึงได้ทำการร้องขอไปยัง เทศบาบเมืองหนองปลิง และสำนักงาน ปภ.8 กำแพงเพชร เพื่อให้นำเครื่องจักรกลมาขุดเจาะย่อบาดาล เพื่อที่จะใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ตนรู้สึกของคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันตรงนี้เป็นอย่างมาก