วัดศรีไพรวัลย์วนาราม!!สร้างสมเด็จองค์ปฐม 9 เจริญ 9 องค์

สาธุๆๆ พลอยหินอ่อนพรานกระต่าย เจ้าภาพหล่อสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ 1 องค์  วัดศรีไพรวัลย์วนาราม

ในวันที่ 13 เมษายน  2567 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง คุณธนพร พลอาจ (คุณพลอยหินอ่อน) พรานกระต่าย เป็นเจ้าภาพร่วมเทปูนหล่อองค์พระปฐม ตามโครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม 9 เจริญ 9 องค์ ณ วัดศรีไพรวัลย์วนาราม(เป็นโครงการที่ 1) จำนวน 9 องค์ (วัดคลองขมิ้น) หมู่ที่ 7 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างคับคั่ง คุณภัทรวรัญณ์ ภู่ภัทรกุล พีทีฮอนด้าแพงเพชร, คุณสรวิชญ์ คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร, บริษัทโรงสีธันยบูรณ์สถาพรจำกัด, กรเกียรติ พรมจวง กรเกียรติฟาร์ม 789 และ ฟาร์มปลาคาเฟ่, คุณพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย และสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

ทั้งนี้ มีญาติโยมเจ้าภาพจาก กรุงเทพมหานคร สาธุชนพุทธบริษัท ทั่วทุกสารทิศมาร่วมจิตร่วมใจ สละแรงกายหยาดเหงื่อ เพื่อสร้างพุทธปฏิมา พระสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ 9  เจริญ 9 องค์ ถวายเป็นพุทธบูชาได้กราบไหว้บูชา ซึ่งในระหว่างเทปูนหล่อพระปฐม พระสงฆ์นำสวดคาถามหาจักรพรรดิ เพื่อความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าเป็นบทสวดที่อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาออกไปให้ไพศาล

สามารถช่วยปรับชะตาชีวิต ผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิเป็นประจำ อีกทั้งยังช่วยปรับภพภูมิให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย สามารถสวดได้ทุกวันทุกเวลา