ปตท.สผ.มอบงบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจ

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย คุณเบญจพล อนุศาสน์อมรกุล ผู้จัดการ แผนกขนส่งน้ำมันและบริหารยานพาหนะ และ คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อนำไปจัดซื้อน้ำดื่มให้แก่จุดตรวจป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ ที่ว่าการอำเภอบางระกำ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ และกำนันตำบลลานกระบือ โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอและกำนัน เป็นผู้รับมอบ

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาทุกท่าน และขอให้ทุกคนตระหนักถึงการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยอยู่เสมอ

,