ปตท.สผ.พร้อมด้วยชุมชน!!จัดโครงการรักเพื่อนบ้าน ปรับปรุงศาลาประชาคม

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 พร้อมด้วยชุมชน จัดโครงการรักเพื่อนบ้าน ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านบึงหญ้า จ.สุโขทัย

ความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 พร้อมด้วยชุมชนจากบ้านบึงหญ้า หมู่ที่ 5 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ช่วยกันก่อผนังต่อเติมศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะ  และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกัน

โดย ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท ภายใต้โครงการรักเพื่อนบ้าน (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2567 แก่ นายแรม พรมมา ผู้ใหญ่บ้าน