ทำบุญตักบาตร!!วันสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ 68 ปี

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตร วันสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ 68 ปี รับมอบเงินบริจาคและเยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

ที่ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ครบรอบ 68 ปี เนื่องจากในวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งในปีนี้ปี พ.ศ. 2565 ครบรอบ 68 ปี

ปัจจุบันโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขนาด 450 เตียง ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในด้านการรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและการบำบัด พื้นฟูสุขภาพตลอดจนบริการ ด้านการศึกษา วิชาการ งานวิจัย ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ในโครงการมีกิจกรรม พิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมป้ายห้องพักผู้ป่วยพิเศษ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้พาผู้มีอุปการคุณที่ได้ร่วมบริจาค เยี่ยมชมห้องผู้ป่วยพิเศษ

ทั้งนี้ ดร.เสริมวุฒิ-คุณอมรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว และห้างร้าน บริษัท รวมถึงผู้มีจิตอาสาทำความดี  มอบเงินให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นเงินค่าปรับปรุงห้องพิเศษอีกด้วย

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบ “รางวัลเกียรติคุณดีเด่นโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปี 2565” จำนาน 5รางวัล และรางวัลเกียรติคุณจิตอาสาด้วย ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยวิทยากรสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

คลิ๊กเข้าชมสินค้า

 

, ,