จังหวัดกำแพงเพชรจัดแถลงข่าว!!การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน

จังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ร้านอาหารแม่ปิงริเวอร์ไซด์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

โดยในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มีแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน มีความยาวประมาณ 104 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งในด้านการเกษตร การประมง การอุปโภค – บริโภค รวมไปถึงการทำกิจกรรมทางสายน้ำเช่นการแข่งขันเรือยาว ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดแข่งขันเรือยาวมาแล้วหลายครั้ง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินการ แต่ก็ได้เว้นการจัดงานไปหลายปีและได้มารื้อฟื้นการจัดงานแข่งขันเรือยาวดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ในช่วงฤดูฝน

การจัดการแข่งขัน แบ่งการแข่งขัน เป็น 5 ประเภทดังนี้ เรือยาวจิ๋ว 7 ฝีพาย (ภายในจังหวัดกำแพงเพชร) จำนวน 8 ลำ  เรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย (ภายในจังหวัดกำแพงเพชร) จำนวน 12 ลำ   เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ  เรือยาวกลาง 40  ฝีพาย จำนวน 6 ลำ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 6 ลำ  โดยจะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ เรือยาวจิ๋ว 12 ฝีพาย / เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย /เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และ เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย

คลิ๊กเข้าชมสินค้า
, , ,