ผู้พิการปลื้ม!!รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

ผู้พิการปลื้ม รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน รถวีลแชร์ ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

นางธนพร พลอาจ นายกสโมสรโรตรีพรานกระต่าย ร่วมด้วย นายจิระยุทธ หิรัญยะวัฒน์ ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารี่สากล เจ้าหน้าที่ทีมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยภาคีเครือข่าย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, บริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน) , กิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย , สโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์ และสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย

โดยในการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งปี 2563 ได้รับการสำรวจจาก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่ายทีมงาน อสม. ตลอดจนคณะทีมงานของสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมในการได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 คนโดยมีรายการดังนี้รถวีลแชร์จำนวน 43 คัน ไม้เท้า จำนวน 20 อันและ ไม้ค้ำยัน จำนวน 2 คู่เป็นจำนวนเงินมูลค่า 1,369, 119 บาท

นายอำเภอพรานกระต่าย ให้การต้อนรับและขอบคุณจิตอาสามาช่วยเหลือพี่น้องในอำเภอพรานกระต่าย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สโมสรโรตรีพรานกระต่ายถือว่าเป็นภาคเอกชนที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และในวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมขอชื่นชม

ขณะเดียวกันวันนี้ผู้ที่พิการทางเคลื่อนไหว ได้เดินทางมารับความอนุเคราะห์อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน กล่าวถึงรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบางรายขาดแคลนรถวีลแชร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสได้รับรถวีลแชร์ นอกจากนี้ภาคเอกชนยังได้นำน้ำดื่มอาหารมาเลี้ยง และนำกลับไปรับประทานที่บ้านด้วย เป็นความรู้สึกดีๆที่วันนี้ผู้พิการในเขตอำเภอพรานกระต่าย ได้รับความกรุณาจากสโมสรโรตารี่พรานกระต่าย

สโมสรโรตารีพรานกระต่าย ขอขอบคุณทีมงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่, สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ , สโมสรขาณุวรลักษบุรี , สโมสรกำแพงเพชร , อดีตนายกชวิตา , และผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร้านโอ้กะจู๋ , สวนส้มไร่เพชรสยาม2 ,บริษัทสว่างหินอ่อน , บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น , บริษัทพีทีฮอนค้ามอเตอร์เซลล์, บริษัทกรเกียรติฟาร์ม789 , ร้านรณชัยการเกษตร ,ร้านพลอยหินอ่อน , หจก.มยุรีเรวัตร์ ก่อสร้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ

ท่าน

, , , ,